صفحه اصلی > تماس با ما > ارتباط با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
 ارتباط با مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می‌توانند از این طریق نظرات، پیشنهادها، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را جهت ارائه به معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ارسال نمایند.

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 پست الکترونیکی

modiramel@nigc.ir

 تلفن

021-84877223

 نمابر

021-88933449

تاییدیه نمابر 021-84878477-80