.:: بخش اول (خاطره و داستان) ::.
 


نفر اول
نفر دوم
نفر سوم

تندیس رویداد ،دیپلم افتخار و مبلغ ۲میلیون  تومان   تقدیر نامه و مبلغ  ۱/۵میلیون  تومان   تقدیر نامه و مبلغ  ۱ میلیون  تومان


.:: بخش دوم (مستند رادیویی) ::.
 

نفر اول


نفر دوم


نفر سوم

تندیس رویداد ،دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون  تومان
تقدیر نامه و مبلغ 2 میلیون  تومان
تقدیر نامه و مبلغ  ۱ میلیون  تومان


.:: بخش سوم (نمایش رادیویی) ::.
 

نفر اول
نفر دوم
نفر سوم

تندیس رویداد ،دیپلم افتخار و مبلغ ۴ میلیون تومان
تقدیر نامه و مبلغ  ۲/۵ میلیون  تومان
تقدیر نامه و مبلغ  ۱/۵میلیون  تومان


.:: جایزه ویژه هیات داوران ::.

به تشخیص هیات داوران به بهترین اثر در هر سه بخش که با موضوعات این رویداد فرهنگی به صورت خلاقانه و با فرم و محتوایی تازه و نو تهیه شده باشد تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۳میلیون تومان اهدا خواهد شد.


.:: جایزه ویژه دبیر رویداد فرهنگی ::.

به تشخیص دبیر رویداد فرهنگی آوای گاز؛ دیپلم افتخار و مبلغ ۳میلیون تومان به اثری که به طور ویژه به یکی از فعالیتها یا خدمات  شرکت گاز استان بوشهر می پردازد اهدا خواهد شد.